Aktuální informace ze zařízení

25. března 2020

25.3.2020

Jak všichni víte, od 10.3.2020 platí zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Toto mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako na území Evropské unie a obecně více než 100 států světa. Nikdo z nás neví, jak tato mimořádná situace bude dlouho trvat, ale právě senioři, o které zde pečujeme, patří k nejohroženější skupině, a tak lze předpokládat, že ke zmírnění stanovených opatření dojde mezi posledními. Chtěli bychom vás ubezpečit, že o vaše blízké a známé je postaráno a děláme vše pro to, aby veškeré aktivity probíhaly beze změny. Uživatelé jsou pravidelně sociálními pracovnicemi informováni o aktuálním dění.

Jak jsme již dříve avizovali, platí možnost předání balíčků pro vaše blízké. Použijte, prosím, zvonek u dveří zařízení a my si věci od vás převezmeme a předáme. Vaše blízké můžete kontaktovat i telefonicky. Pokud nemají své mobilní telefony, využijte tyto naše kontakty a my vám hovor zprostředkujeme. V pracovní dny můžete volat:

aktivizační pracovnice domova pro seniory – 491 401 802,

sociální pracovnice domova pro seniory – 491 401 807,

aktivizační pracovnice domova pro osoby se ZP – 491 401 887,

sociální pracovnice domova pro osoby se ZP – 491 401 884.

Kontakty rovněž naleznete na https://www.domovynatresnovce.cz/kontakty/.

Můžete rovněž využít telefony, které jsou přímo na pokojích uživatelů, čísla vám sdělíme.

Mimo pracovní dny využijte telefonní čísla na sesterny (viz níže).

 Pokud byste se chtěli informovat o zdravotním stavu vašich blízkých, informace vám sdělí zdravotní sestřičky na těchto telefonních číslech:

sesterna 2. NP domova pro seniory – 491 401 808, 731 700 835,

sesterna 3. PN domova pro seniory – 491 401 809, 702 088 552,

sesterna domova pro osoby se ZP – 491 401 883, 605 714 920.

Zdravotní péče není omezena, veškerá ošetření probíhají podle ošetřovatelského plánu. Akutní stavy řešíme neprodleně ve spolupráci se zdravotnickým zařízením.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám nosí roušky, ať již doma ušité nebo jednorázové. Poděkování patří mimo jiné Junáku – českému skautu Královéhradeckého kraje, který nám věnoval 150 ks jednorázových roušek, paní Vláhové Veronice, která nám do každé ušité roušky schovala jeden bonbon nebo Michaele a Ivaně Khýrovým a Adéle Radové, které nám našily 100 ks roušek.

Ještě bych využila této příležitosti a poděkovala všem zdravotním sestrám, ošetřovatelkám a ostatním pracovníkům, kteří zajišťují chod zařízení a starají se o naše seniory a v této nelehké chvíli pro ně nahrazují i rodiny a blízké. Jim patří velké díky a možná se na ně trochu zapomíná.

 

Všichni si přejeme, abychom tuto situaci zvládli a byla již za námi.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce