Aktuální informace

13. října 2020

13.10.2020

Dne 7.10.2020 byla pozitivně testována zaměstnankyně Domovů Na Třešňovce. Vytrasováno bylo 40 zaměstnanců, kteří byli s touto kolegyní ve styku. V pondělí 12.10.2020 proběhlo testování a z těchto 40 zaměstnanců vyšli další 2 jako pozitivní. K dnešnímu datu jsou 3 zaměstnanci Domovů Na Třešňovce pozitivní.

Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí KHK a řídíme se jejími pokyny. Vzhledem k tomu, že od konce září všichni zaměstnanci pracují preventivně v respirátorech, je zavlečení nákazy mezi klienty malé, a proto se na základě pokynů hygieny nebudou testovat. Prozatím se u žádného z klientů neobjevily příznaky nemoci COVID-19. Zařízení jako celek není v karanténě.

Další plošné testování zaměstnanců proběhne v pátek 16.10.2020. O výsledcích vás budeme informovat.

Pro informace o aktuálním zdravotním stavu vašeho blízkého volejte, prosím, výhradně staniční, popř. všeobecnou sestru daného oddělení:

domov pro seniory:

  1. NP staniční sestra             Brigita Doubková        491 401 808               731 700 835               
  2. NP staniční sestra             Jitka Havrdová             491 401 809               702 088 552

domov pro osoby se ZP:

     DOZP                                         všeobecná sestra         491 401 883              605 714 920

 

Holická Zuzana, ředitelka

13.10.2020