Měsíc duben v našem zařízení

2. května 2022

V měsíci dubnu se v našem zařízení odehrávaly nejenom pravidelné týdenní aktivity jako je společné cvičení, klubové posezení, poslech vážné hudby, nebo rukodělné činnosti, ale proběhl i prodej textilu, canisterapie, biblická hodina, katolická a husitská bohoslužba. Konala se také pravidelná oslava narozenin, na které si občerstvení mohli zkusit připravit sami oslavenci. Aktivizační pracovnice jim připravily vše potřebné na dosah a každý si mohl udělat svůj obložený chlebíček dle vlastní chuti a fantazie. Při příležitosti velikonočních svátků se v našem domově pořádaly také velikonoční sportovní hry. Soutěžilo se ve třech disciplínách a odměnu si odnesl každý z účastníků. Kuchyň pro přítomné připravila ke kávě kakaový koláč s tvarohem a nálada byla výborná. Hezkou atmosféru jsme si všichni užili i poslední dubnový pátek, kdy se stavěla Májka a opékaly se párky. O hudební doprovod se postaral pan Skořepa a opět došlo i na tanec. I v měsíci květnu, který máme před sebou, nás čeká mnoho zajímavého, na co se naši uživatelé mohou těšit.