Měsíc listopad v našem domově

5. prosince 2022

Měsíc listopad byl v našem zařízení velmi pestrý. Hned na začátku měsíce jsme s našimi uživateli upekli voňavé bramboráky. Následovala oslava narozenin a posezení u kantýny už nedoprovází hrou na harmoniku jen jeden z našich uživatelů, ale střídá se s ním ještě jeden pán s houslemi. Je opravdu moc hezké sledovat, jak si s ním ostatní pobrukují a notují. Uživatelé si během listopadu mohli opět nakoupit nějaké oblečení přímo v prostorách domova, kam za nimi dojeli hned dva prodejci textilu. Svůj volný čas mohli rozdělit také mezi širokou nabídku aktivit. Vybírat si mohli mezi klubovým posezením, reminiscencí, nácvikem paměti, cestopisnou přednášku pana Fanty nebo cvičením. Cvičilo se společně na jídelnách, nebo také individuálně při rehabilitaci. Canisterapie a bohoslužby patří už také do stálé nabídky našeho domova. Zaměstnanci i uživatelé se měli možnost během listopadu opět zapojit i do tradiční sbírky pro záchranou stanici Jaro v Jaroměři. Velmi příjemné bylo také sobotní odpoledne 12. listopadu, kdy vystoupilo hudebního seskupení Šmikuranda. Muzikanti nám závěrem zahráli i několik koled, čímž všem přítomným připomněli, že se blíží Vánoce a je potřeba se na ně připravit. V domově se tedy začalo nejenom s malováním, ale aktivizační pracovnice začali s uživateli už nacvičovat i nějaké koledy. Podzimní výzdobu pomalu začala nahrazovat ta vánoční a někteří z uživatelů se do zdobení domova velice rádi zapojili. Bylo tu opravdu živo jako v každé správné domácnosti před blížícími se svátky. Na konci měsíce proběhlo i první společné pečení cukroví, aby bylo v pondělí při Mikulášském posezení co ochutnávat.