Měsíc říjen v našem domově

1. listopadu 2021

Tak nám uběhl další měsíc a my Vám přinášíme drobné střípky ze života v našem domově. Konec měsíce září a začátek měsíce října se nesl v duchu četby. Počasí nám dopřálo jedno z těchto společných čtení uspořádat ještě venku na terase, ale i jeho pokračování další týden, které se konalo v prostorách před kantýnou, se těšilo neobvykle velké účasti.

Úterý 5. října a středa 6. října patřily canisterapii, která se u nás koná pravidelně každý měsíc a je opravdu velmi oblíbená. Přítomnost psích kamarádů vždy všechny rozveselí a pozitivně naladí.

V pátek 8. října v dopoledních hodinách si naši uživatelé společně zahráli kuželky. A ve stejný den odpoledne se v zařízení uskutečnily ještě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zájem o ně byl tentokrát opravdu velký.

Mezinárodní den seniorů sice každoročně připadá na první říjnový den, ale u nás se slavil až 11. října. Doufáme, že pěvecké vystoupení paní Petry Černocké a jejího manžela pana Jiřího Pracného bylo pro naše seniory krásným a povedeným dárkem k tomuto svátku a zároveň i malou oslavou 20. výročí otevření domova pro seniory v České Skalici. Všem známé písničky v podání oblíbené zpěvačky vykouzlily úsměv na nejedněch rtech našich uživatelů. Paní Petra byla velice milá, vtipná a ochotná vyfotografovat se s každým, kdo o to projevil zájem. A tak kromě příjemného zážitku si mnozí s uživatelů odnesli ještě společnou fotku, nebo obrázek podepsaný přímo zpěvačkou.

Páteční výtvarné dílny jsme tentokrát využili k podzimnímu tvoření. Naši uživatelé si s pomocí aktivizačních pracovnic namalovali krásné a veselé dýně, které nyní vítají všechny příchozí návštěvníky přímo u vchodu domova pro seniory.

Určitou tradicí se v našem zařízení stává také poslech vážné hudby. Tato volnočasová aktivita vznikla tak trochu spontánně a těší se skutečně velkému zájmu a oblibě.

Říjnový program v našem zařízení byl opravdu hodně nabitý a 18. října k nám dorazili ještě prodejci textilu, od nichž si uživatelé přímo v domově mohli nakoupit nějaké nové oblečení. Výběr byl dostatečný a snad tedy každý sehnal to, co potřeboval.

Určitě je tu potřeba zmínit i proběhlou vernisáž výstavy fotografií k projektu s názvem „ Kouzlo stáří“. Tato výstava je sice umístěna v Regionálním informačním centru Česká Skalice, ale vystavované fotografie se fotily přímo v prostorách Domovů Na Třešňovce. Tento projekt byl realizován k 20. výročí otevření našeho domova. Projekt finančně podpořili pracovníci firmy Farmet, a.s. a fotky, které velmi citlivě zachycují život v domově, nafotila fotografka paní Zdeňka Ďordík Janásková. Tímto tedy přijměte pozvání na výstavu, která je veřejnosti přístupná až do konce listopadu.

Ke konci měsíce se nám po delší době podařilo zajistit ještě cestopisnou přednášku, kde pan Ing. Zdeněk Kudrnáč, který tyto přednášky do domovů pro seniory přiváží, ve společenském sále promluvil o Švýcarských Alpách. Poutavým vyprávěním jsme tak učinili pomyslnou tečku za měsícem říjnem a těšíme se, co zajímavého nám přinese listopad.

Poslední informace se týká pravidel pro návštěvy, která se ani po 1.11.2021 nemění. Platí povinnost používání respirátorů ve vnitřních

prostorách budovy.

Monika Tylšová, sociální pracovnice