Měsíc únor v našem zařízení

2. března 2022

Opatření, jejichž cílem je snaha minimalizovat riziko vzniku koronavirové nákazy, se různě dotýkají všech, ale pro naše uživatele je asi nejzásadnější omezování návštěv. Měsíc únor byl v tomto ohledu pro nás všechny opět velmi náročný, a tak jsme se alespoň širokou nabídkou volnočasových i terapeutických aktivit snažili naše uživatele nejenom rozptýlit, ale i pomoci jim vyplnit jejich volný čas. Mimo individuálních aktivit jako je rehabilitace, canisterapie, povídání si a předčítání z knih a časopisů, jsme se snažili zprostředkovat i videohovory s rodinami. Dále si naši uživatelé mohli vybírat i ze společných aktivit, jako je poslech vážné hudby, filmový klub, nebo ranní kondiční cvičení. Proběhla také společná oslava narozenin, společné vaření, na kterém se připravovaly topinky s česnekem a konala se také videopřednáška o Českém ráji. Uživatelé také hojně využívali služeb kantýny. Masopustní veselice, tak jak jsme ji organizovali v minulých letech, se sice ještě nekonala, nicméně o masopustní dobroty uživatelé nepřišli a aktivizační pracovnice s nimi tento svátek oslavily v komornějším duchu. Od března se režimová opatření v našem domově opět rozvolnila a své blízké, při dodržení nastavených pravidel, opět můžete znovu navštěvovat. Pevně věříme, že návrat k životu v našem domově, který jsme znali před příchodem pandemie, je už na dohled.

Monika Tylšová, sociální pracovnice