Měsíc září u nás v domově

7. října 2022

V našem domově se v září konaly samozřejmě všechny aktivity, které naši uživatelé mohou využívat pravidelně, ale mimo nich se uskutečnily opět také nějaké akce, které se pořádají buď jednou za čas, nebo opravdu ojediněle. Proběhl prodej textilu, bazárek oblečení a prodej výrobků našich uživatelů. Aktivizační pracovnice s některými uživatelkami společně nově osázely náš mobilní truhlík okrasnými květinami a při společném vaření se pekly palačinky. V pátek 23. září 2022 měli naši uživatelé možnost přímo v domově pomocí svého hlasu zasáhnout do výsledků komunálních voleb. Velmi zajímavá byla také návštěva tří studentek Vyšší zdravotnické školy v Nymburce, které v rámci své praxe přijely našim uživatelům povyprávět o důležitosti dentální hygieny a naučily je správně pečovat i o jejich zubní protézy.