Ukončení druhého ročníku akademie třetího věku

5. června 2018

V úterý 5. června 2018 jsme vyslechli přednášku pana Jiřího Samka o historii a zajímavostech týkajících se vodní nádrže Rozkoš. Touto přednáškou jsme také slavnostně ukončili 2. ročník Akademie třetího věku. Pravidelní účastníci obdrželi certifikát o absolvování letního semestru a se všemi přítomnými posluchači jsme se pro tento akademický rok rozloučili květinou. Program na příští ročník je již připravený a od září se na stálé i nové zájemce budeme opět těšit v prostorách našeho domova.

Touto cestou bychom rádi poděkovali paní Šárce Kubíkové za pomoc s organizací a zajištěním lektorů pro Akademii.