Vystoupení dětí ze ZUŠ v České Skalici

20. prosince 2018

Prosinec je měsícem, kdy se v našem zařízení koná nejvíce společenských akcí. Posledním hezkým vystoupením pro naše uživatele byla návštěva žáků ZUŠ z České Skalice, která vlastně symbolicky zakončila předvánoční kulturní akce pořádané v našem zařízení. Všem, kteří k nám přišli navodit tu pravou adventní atmosféru, děkujeme, a touto cestou přejeme nejenom jim, ale i všem lidem žijícím v našem zařízení a jejich rodinám a přátelům hezké a klidné svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.