Aktivizační činnosti

Činnosti, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé aktivně vyplnit svůj volný čas, být v kontaktu s vrstevníky, navazovat nové vztahy a naplňovat své kulturní a sociální potřeby. Činnosti podporují nebo rozvíjejí stávající motorické, psychické a sociální schopnosti a dovednosti uživatelů.

Volnočasové a zájmové aktivity

  • Rukodělné činnosti – vyšívání, háčkování, pletení, šití, malování, lepení, stříhání apod.
  • Zpívání, poslech hudby – zpívání známých písní, poslech hudby různých žánrů.
  • Ranní kondiční cvičení – protažení těla pomocí jednoduchých nenáročných cviků pod vedením fyzioterapeuta.
  • Klubové posezení – karetní hry, deskové hry apod.
  • Využití internetu a práce s počítačem – možnost získání nebo prohlubování znalostí práce s počítačem, vyhledávání na internetu apod.
  • Společné vaření – vaření a pečení oblíbených jídel a moučníků.
  • Kuželky – ruské kuželky.
  • Filmový klub – promítání filmů různých žánrů na základě volby uživatelů.
  • Vycházky po okolí.
  • Čtení – čtení časopisů, novin, knih.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

  • Společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce v rámci zařízení i mimo něj (opékání, oslava narozenin, hudební a taneční vystoupení, turnaj ve hře „Človeče, nezlob se“, výlety, návštěvy jiných zařízení).
  • Podpora v udržení kontaktů v písemné, telefonické nebo elektronické komunikace – psaní pohledů, dopisů, pomoc při telefonování apod.
  • Možnost setkání se zástupci církví.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností

  • Nácvik a procvičování chůze – trénování a posilování schopnosti stoje, přidržení, trénování chůze, posilování schopnosti používání kompenzačních pomůcek (hole, chodítka apod.).
  • Procvičování jemné motoriky individuální či skupinové – balonky, ergoterapeutický stolek apod.
  • Skupinové cvičení s fyzioterapeutem – cvičení s overbally, cvičební gumou, balonky apod.
  • Individuální cvičení s fyzioterapeutem – cvičení s pomůckami, magnetoterapie, nácvik lokomoce a mobility, elektroléčba, ultrazvuk, parafínové zábaly apod.
  • Nácvik paměti individuální či skupinový – hry, kvízy, křížovky apod.
  • Podpora při orientaci uživatele časem, místem a osobou.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz