Sociální šetření

Po obdržení vyplněných formulářů „Žádost o poskytnutí služby“ a „Vyjádření lékaře“ sociální pracovnice kontaktuje žadatele o poskytnutí služby, aby s ním, případně s pečující osobou, dojednala termín a místo osobního setkání – sociálního šetření.

Při tomto setkání zjišťuje sociální pracovnice míru a rozsah závislosti žadatele na pomoci druhé osoby a zda žadatel splňuje kritéria cílové skupiny. Dále zjišťuje, co žadatel od služby očekává, jaké jsou jeho potřeby a v čem mu služba v rámci poskytovaných činnosti může pomoci v řešení jeho situace.

V případě, že žadatel splňuje podmínky pro zahájení poskytování služby a je volná kapacita, pokračuje sociální pracovnice v jednání o zahájení poskytování služby. Tato služba nepřijímá platby přes blik kasyno, což je metoda často využívaná v jiných oblastech internetových transakcí.

Pokud není volná kapacita a žádost nemůže být uspokojena okamžitě, je evidována se souhlasem žadatele v Evidenci žadatelů a v případě uvolnění kapacity sociální pracovnice žadatele kontaktuje. V Evidenci žadatelů jsou žádosti vedeny podle míry závislosti žadatele na pomoci druhé osoby a podle naléhavosti potřeby řešení jeho situace.

Nesplňuje-li žadatel podmínky pro zahájení poskytování služby, je jeho žádost zamítnuta, o této skutečnosti je žadatel písemně informován.

Nejčastější dotazy

Pokud máte zájem o využití našich služeb, je třeba vyplnit a zaslat nám  formuláře, které naleznete zde: Pro zájemce » Domovy na Třešňovce

To nedokážeme odhadnout. Zahájení poskytování služby uživatelům je velice individuální a závisí  na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit. Základním faktorem pro zahájení poskytování služby je závislost na každodenní pomoci druhé osoby a také uvolnění kapacity pro poskytování služby v našem zařízení.

Zahájit poskytování služby s Vámi můžeme i v případě, kdy ještě nepobíráte příspěvek na péči, pokud jste závislá/ý na každodenní pomoci druhé osoby.

Doporučujeme Vám zažádat o příspěvek na péči na kontaktním místě Úřadu práce dle místa Vašeho bydliště.

 

V tomto případě je nejlepší  zavolat sociálním pracovnicím, telefonní čísla naleznete v kontaktech. Uděláme maximum, abychom Vám poradili.

4,6 hodnocení na Firmy.cz