Aktuální informace ze zařízení

17. dubna 2020

17.4.2020

Přátelé, příznivci, přinášíme vám po týdnu další zprávy z našeho zařízení. Jak asi víte, Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 9.4.2020 mimořádné opatření, kterým nařizuje všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízeních domovů pro seniory, domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě, zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na přítomnost specifických protilátek proti nemoci COVID-19. Toto vyšetření prostřednictvím rapid testu se bude pravidelně opakovat každých 14 dnů. Všichni zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb jsou povinni podrobit se tomuto vyšetření. V tomto týdnu jsme provedli první kolo testování a všichni zaměstnanci jsou negativní. Tak doufáme, že to tak bude i nadále.

V tomto velikonočním týdnu k nám dorazilo velké množství pohledů a dopisů. Jsme za ně moc rádi a vděčni. Takže pište a volejte i nadále, vzkazy rádi předáme. Velice nás potěšilo i poděkování pana radního za sociální oblast Ing. Vladimíra Dernera, které věnoval všem zaměstnancům sociálních služeb. Celé znění tohoto poděkování si můžete přečíst na našich webových stránkách v rubrice „Poděkování“ https://www.domovynatresnovce.cz/podekovani-poskytovatelum-socialnich-sluzeb/.

Velice nás těší pomoc, která neustále přichází od vás drobných dárců. Ať již se jedná o látkové roušky, dezinfekci, respirátory nebo ochranné štíty. Moc moc všem děkujeme a vážíme si vaší pomoci.

Opatrujte se a ať se vám daří.

Zuzana Holická a zaměstnanci Domovů Na Třešňovce