Poděkování

7. února 2021

Dobrý den paní ředitelko,

rád bych Vám vyjádřil svůj upřímný dík, za péči, kterou Váš domov věnoval víc jak sedm let mé manželce. Dokud mi fyzické a psychické síly stačily, staral jsem se o svou ženu doma, bohužel to byl stav neudržitelný. Chtěl jsem pro ni vždy to nejlepší, proto jsem požádal právě Váš domov o její umístění. Díky Vašemu individuálnímu přístupu a pochopení neobvyklé situace, ve které jsme se nacházeli, manželka získala nový domov. Manželce se u Vás dostalo péče, kterou jsem ji v domácím prostředí nemohl nabídnout, a to Váš vyškolený a empatický personál, pěkné a čisté prostředí a osobní přístup ke klientovi a jeho rodině.

Můj dík patří především sestřičkám a ošetřovatelkám, jenž dennodenně skvěle pečovaly o mou ženu, dále Vašim profesionálním sociálním pracovnicím, které byly vždy vstřícné k mým požadavkům a v neposlední řadě Vám, za Vaši ochotu mi pomoci z bezvýchodné situace, nikdy Vám to nezapomenu.  Jsem si plně vědom, že práce Vaše a Vašich zaměstnanců je velice náročná, úctyhodná a často společností nedoceněná.

Proto bych Vám chtěl touto cestou z celého srdce poděkovat za sebe a celou naši rodinu. Děkujeme!

 

V Náchodě 7.2. 2021                                                                                                             Petr Kábrt s rodinou