Poděkování poskytovatelům sociálních služeb

10. dubna 2020

Vážení a milí pracovníci a dobrovolníci v sociálních službách,

v současném stavu nouze na vás spočívá velká odpovědnost a zároveň jste vystaveni velkým rizikům. Tato situace se vás značně dotýká. Jste pod velkým tlakem, a ještě nějakou dobu si nebudete moci oddychnout. Mnozí z vás věnujete péči o potřebné daleko větší úsilí, než je vaše povinnost. Sami jste z toho vyčerpaní a nedostatkem vaší pozornosti jistě trpí i rodiny mnohých z vás.

Uvědomuji si, že mediálně a společensky tato vaše role není dostatečně doceněna. Vyjadřuji vám všem vděčnost a velký dík za vaši empatii k sociálně potřebným, kterou projevujete dennodenně. Vy, kteří obětavě pečujete o naše blízké, jste v této těžké situaci vzorem celé naší společnosti, neboť nám ukazujete, jak uvádět do života zlaté etické pravidlo: „Dělej druhému to, co chceš, aby on dělal Tobě, a nedělej druhému to, co nechceš, aby on dělal Tobě.“ Svým nasazením tak přispíváte k oživení hodnot, které jsou pojivem soudržnosti každé společnosti. Tedy ochrana a pomoc slabým a bezbranným a služba společnému dobru.

Přeji vám i vašim blízkým mnoho sil a zdraví ve vaší každodenní službě a radostné prožití velikonočních svátků, které jsou především svátky naděje.

Vladimír Derner

náměstek hejtmana pro sociální oblast