Poděkování za péči

10. srpna 2020

Vážená paní ředitelko Holická,

dnes je tomu právě týden, co jsme pochovali naši maminku paní Ludmilu Kličkovou. Dovolte, abych Vám a všem Vašim spolupracovníkům poděkovala jménem celé naší rozvětvené rodiny za péči, která byla naší mamince a všem klientům v Domově pro seniory Na Třešňovce v České Skalici, který řídíte, věnována, a to i ve velmi nelehkých podmínkách.

Děkujeme za trpělivost a pochopení pro zvláštní potřeby klientů, za laskavost a za vše, co lidem, jimž se život chýlí ke konci, jejich tíživé nesoběstačnosti a nejrůznějších bolestí pracovníci domova usnadňují, zmírňují. Zvláště někteří z nich oplývají darem ryzí nezištné lásky k bližnímu dávané s pokorou a obětavostí. Při velmi častých návštěvách maminky jsem si nemohla těchto vzácných jevů nevšimnout. Ještě jednou děkuji.

S přátelským pozdravem

Ludmila Nálevková, Řevnice

10.8.2020