Přání

18. prosince 2018

Vážená paní ředitelko,

 nastal čas vánoční, ve kterém bychom se měli všichni alespoň na chvíli pozastavit, bilancovat a vyslovit svá největší přání. Dovolte nám proto nejen Vám, ale i všem pracovníkům Domova pro seniory, popřát hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

Zároveň vyslovujeme veliké poděkování za celoroční péči o naši maminku, paní Věru Nehybovou. Za podpory vás všech udělala veliké pokroky, čiší z ní pohoda a elán, čímž se nám splnilo naše největší loňské přání, aby naše maminka byla v Domově pro seniory spokojená a užívala si každého dne ve zdraví a pohodě.

 Ještě jednou vřelý dík.

 Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková, dcery s rodinami.