Vánoční pozdrav

31. prosince 2019

Vážená paní ředitelko,

z vlastní zkušenosti víme, jak je práce s lidmi náročná a citlivá. Víme, jak člověka potěší, když si druzí všimnou, že svoji práci dělá s chutí a nasazením. A právě Vy, ale i ostatní pracovníci domova pro seniory, takovou práci odvádíte. Láskyplně pečujete nejen o naši maminku paní Věru Nehybovou, za což vám všem patří vřelý dík. Dovolte nám proto, v čase vánočním, ještě jednou poděkovat a popřát všechno nejlepší v roce 2020, a to jak v osobním, tak i pracovním životě.

Bc. Zdenka Balzarová a Věra Adámková, dcery s rodinami.

19.12.2019